Бабайкiвська ЗОШ I-III ступенiв

   

Виховна робота

 

 

Завдання виховної системи школи:

-         навчити дитину жити у гармонії з собою і з тими хто поряд;-         навчити жити радісно, без страху і насильства;-          виховувати бережли­ве ставлення до людини і людського життя як найвищої цінності;-         розвивати патріотичні почуття і любов до Батьківщини. 

Основою виховної системи в нашій школі є:

-         повага і довір'я до дитини;

-         визнання її права на життя, навчання і власний мо­ральний вибір.

 

Умовами ефективності виховної роботи в школі ми вважаємо:

   наявність шкільної діагностичної та психологічної служби;

   організацію роботи в мікрорайонах села;

   організацію роботи гуртків і учнівських об'єднань для дітей;

   організацію самоосвіти педагогів і пе­дагогічної освіти батьків;

   організацію учнівського самоврядування;

   розвиток професійної компетентності класних керівників.

 

Створюючи виховну систему в школі, ми завжди враховуємо:

-          інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування;

-          можливості педагогічного колективу;

-          традиції школи і села;

-          соціальне оточення. ;

 

Основне завдання, яке стоїть перед педагогами нашої школи, -   формування в дітей та молоді системи духовних цінностей, національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої всебічно розвиненої особистості, особистісного потенціалу, залучення кожної дитини до активної громадської діяльності, а також піклування про здоров'я кожної дитини.

 

Важливою умовою ефективного виховання є формування педагогічної культури.

Саме вчитель повинен володіти високим професіоналізмом, патріотизмом, високою психологічною культурою, бути інтелігентним і уважним. З цією метою в школі проходять педради, семінари, засідання за круглим столом, працює майстерня педагогічного досвіду та методичне об'єднання класних керівників.